Vad är dysmorfofobi?

Dysmorfofobi (BDD)

på denna sida kan du läsa om BDD.

Vad är dysmorfofobi?

Vad är dysmorfofobi

Att lida av dysmorfofobi innebär att man har en sjuklig kroppsuppfattning och upplever att sitt utseende är förvrängt och konstigt. Symptom innefattar ett tvångsmässigt fokuserande på hur du ser ut vilket ofta leder till att man spenderar mycket tid med att kontrollera utseendet och att försöka dölja ens kroppskomplex. Det är vanligt att den som lider av dysmorfofobi börjar att undvika andra människor.

På engelska – body dysmorphic disorder även BDD.

Symptom på dysmorfofobi

Alla känner nog igen sig i att man kan börja störa sig på någon specifik aspekt i sitt utseende men precis som alla psykiatriska diagnoser blir det ett problem först när det börjar begränsa dig i din vardag eller när du börjar utgöra en fara för dig själv. Dysmorfofobi är en psykiatrisk diagnos som drabbar män och kvinnor i samma utsträckning. Diagnosen definieras av att du har en sjuklig fixering till ditt utseende. Det är vanligt att man hittar en eller flera ”fysiska defekter” på kroppen som man börjar störa sig på. Defekten i fråga kan både vara påhittad eller verklig men symptomen på diagnosen yttrar sig i att mer och mer energi riktar sig till att fokusera på det som är fel. Symptomen liknar i stort de som yttrar sig vid OCD – tvångssyndrom – och dysmorfofobi leder ofta i förlängningen till isolering och social fobi.

Kroppsfixeringen kan riktas åt ett eller flera kroppsområden exempelvis att man blir sjukligt fixerad vid sin näsa, tänder, hårlinje, ärrbildning, bröst, vader eller läppar. Muskulär dysmorfofobi innebär att man har en sjuklig fixering vid sin kroppsbyggnad och anser att musklerna exempelvis är osymmetriska eller att man anser sig vara för smal eller sakna muskler.

Det är vanligt att någon som lider av diagnosen blir sjukligt fixerad vid träning, börjar bruka steroider eller utför skönhetsingrepp efter skönhetsingrepp. Det är därför viktigt att om du känner igen dig i vad som står i den här artikeln inte bokar ett ingrepp med Beutly. Om du lider av BDD kommer inte en skönhetsoperation att lösa dina problem. Det är vanligt att någon som lider av diagnosen är nöjd en kort period efter ett skönhetsingreppet men att fixeringen sedan går över till ett annat kroppsområde. Känner du att du skulle behöva hjälp att få tag i en professionell samtalskontakt kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur vanligt är BDD?

Dysmorfofobi är ett relativt vanligt problem i dagens samhälle och drabbar cirka en på etthundra. Problemet är lika vanligt förekommande hos kvinnor som hos män. Man estimerar att cirka 1,5% av Sveriges befolkning uppfyller kriterier för att klassas för BDD. Tror du att du är drabbad ska du söka hjälp omedelbart.

Varför får man dysmorfofobi?

Det är inte helt självklart varför man får BDD men anledningen anses både vara biologiska samt miljömässiga. Biologiska faktorer är exempelvis genetiska faktorer som leder till en funktionsstörning av serotonin i hjärnan. Miljömässiga innebär exempelvis trauman som personen har utsatts för. Man har sett en ökad trend i förekomsten av BDD vilket kan vara ett resultat av att vi i dagens sociala mediesamhälle ständigt blir påminda om de perfekta kroppsidealen.

Hur botar man dysmorfofobi?

Det finns egentligen två sätt att behandla BDD: KBT och läkemedel, eller en kombination av dessa.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykologisk form av behandling där fokus ligger på att förändra förhållandet mellan tankar, känslor och beteenden. KBT anses som väldigt effektivt för att behandla en rad psykiska åkommor bland annat BDD och OCD. Behandlingen ska enligt Socialstyrelsen vara ett förstahandalternativt vid psykologisk intervention och du kan få den betald via din region. Om du inte känner att du vill träffa din behandlare finns det nuförtiden möjligheten att göra en KBT behandling online. Det går att utföra den via videosamtal, chatt samt självledda behandlingsprogram (så kallad IKBT).

När det kommer till behandling med läkemedel är det ofta de läkemedel som används för att behandla depression som tillgås vid behandling av BDD.

Test för BDD

Nedan är en lista på kriterier som någon som lider av BDD brukar uppfylla. Om du känner igen dig i i en eller flera av dessa kan du vara drabbad:

  • En person som lider av BDD spenderar ofta väldigt mycket tid med att spegla sig eller alternativt undviker speglar totalt. Samma sak gäller även fotografering. Det är vanligt att man upplever att utseendet förändras mellan olika gånger som man speglar/fotograferar sig.
  • En person som lider av BDD söker ofta bekräftelse från andra angående sitt kroppskomplex. Tycker du att jag har en stor näsa? Tycker du att jag är ful? Börjar dina anhöriga reagera på att du ständigt frågar dem liknande frågor kan du vara i riskzonen.
  • En person som lider av BDD försöker ofta dölja eller experimentera med olika lösningar för att åtgärda kroppskomplexet. Det förekommer att de som lider av diagnosen gör operationer på sig själva.
  • En person som lider av BDD utför ofta tvångsmässiga ritualer till följd av sitt komplex. Det kan handla om att göra olika typer av behandlingar, duscha överdrivet mycket eller att borsta håret om och om igen.
  • En person som lider av BDD börjar ofta isolera sig eller undviker situationer där hen behöver visa upp sin defekt.
  • En person som lider av BDD känner sig ofta orolig inför andra människor och kan ha svårt att bibehålla relationer.
  • En person som lider av BDD kan börja självmedicinera, missbruka droger och alkohol.
  • En person som lider av BDD uppvisar ofta depressiva symptom, ångest och även självmordstankar.

Inget som står på denna sida bör anses som medicinsk rådgivning. Innan du bestämmer dig för att göra en behandling/operation ska du alltid rådgöra med legitimerad sjukvårdpersonal.