GDPR

Behandling av personuppgifter företag och personer som visar intresse för Beutly

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som genom att begära att bli kontaktad, skapar ett Beutly-konto, eller bokar in en behandling genom Beutly eller de salonger och kliniker om är anslutna till Beutly (”Tjänsten”).

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka uppgifter du lämnar. Skapar du ett Beutly-konto sparar Beutly de uppgifter du anger i din profil. Bokar du en behandling sparas de uppgifter som du anger när behandlingen bokas.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående Tjänsten. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av Beutly.

Beutlys berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående Tjänsten. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den relation du ingår med Beutly genom att kontakta Beutly.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter lagras upp till 3 år. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv säger upp och raderar ditt konto.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Beutlys drift, underhåll och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Beutly eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till gdpr@beutly.com.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.