hur fungerar fettsugning?

Fettsugning

Beutly är en portal där du kan boka hud och skönhetsbehandlingar över hela Sverige. Vi gör det lätt att jämföra priser och att hitta en salong som utför den behandling som du letar efter.

Lär dig mer om fettsugning eller hjälp oss hitta en klinik nära dig!

jämför kliniker
hur fungerar fettsugning?

Hur fungerar fettsugning?

Fettsugning kallas även liposkulptur, på engelska för liposuction, och är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att man lokalt avlägsnar fettansamlingar från kroppen.  Med hjälp av operationen kan man skapa en mer proportionerlig kroppsbyggnad. Operationen ska inte anses som ett alternativ till motion och sunt leverne utan snarare som ett komplement. Det är viktigt att understryka att en fettsugning inte är en bantningsmetod utan en metod för friska och ej kraftigt överviktiga personer att bli av med oönskade fettdepåer. Operationen ska utföras av en legitimerad kirurg med specialistutbildning. Vanliga behandlingsområden är höfter, buk, lår, rumpa, armar eller ansiktet. Operationen avlägsnar inte överskottshud utan endast fettvävnad. Om man vill avlägsna överskottshud som uppstått efter exempelvis en graviditet kan bukplastik vara ett bättre alternativ.

Vad är klassisk fettsugning?

Hur mycket kostar fettsugning

Priset på en fettsugning beror i stort på hur omfattande ingreppet är. Nedan ser du prisexempel för respektive område. Dessa priser skiljer sig en del beroende på kliniken som kommer att utföra ingreppet.

 • Prisexempel: Mage– börjar på runt 35 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: insida lår – börjar på runt 25 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: Haka – börjar på runt 15 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: höfter – börjar på runt 35 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: höfter – börjar på runt 20 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: – börjar på runt 30 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: venusberg– börjar på runt 25 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: vader – börjar på runt 25 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: armar – börjar på runt 25 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: knän– börjar på runt 20 000 kronor och uppåt
 • Prisexempel: bröst– börjar på runt 30 000 kronor och uppåt
Hur mycket fett ska man ta bort vid fettsugning?

Kan man få operationen betald av sitt landsting/region?

Många frågar sig om man kan få en fettsugning betald via landstinget. I vissa fall går detta men alla landsting har olika regler. Du kan själv skriva en egenremiss eller ta hjälp av tjänster som till exempel remisshjälpen.se. Vid problem med problematisk överskottshud är det exempelvis ofta specifika regler gällande tex cm i häng för att operationen ska bli betald.

Hur går en fettsugning till?

Steg 1: konsultation

Det första steget är att besöka en mottagning för konsultation. Ni kommer att gå igenom risker med operationen, om dina mål är realistiska, kostnader och din medicinska bakgrund. Om du är en lämplig kandidat kommer kirurgen att ge dig instruktioner för hur du förbereder dig inför operationen. Förberedelser innebär exempelvis att avstå från alkohol och riktlinjer gällande kost. Under konsultation bör du vara öppen och berätta om levnadsvanor, allergier och om du äter några särskilda mediciner.

”Se alltid till att kliniken som utför behandlingen är välrenommerad och känd för sina professionella standards.”

Steg 2: narkos eller lokalbedövning

För att minska smärta utförs operationen under narkos eller eventuellt med lokal bedövning. Du och kirurgen får rådgöra om det bästa alternativet.

Steg 3: Snitt i området som ska behandlas

Fettsugning genomförs via ett snitt som skärs vid det område som ska fettsugas. Man brukar först tillföra något medel för att minska blödningen vid operationen. Sedan fästs ett slags rör vid snittet i syfte att lösgöra överskottsfettet. Fettet sugs sedan ut ur kroppen med hjälp av undertryck.

Resultaten av operationen syns när den svullnad och vätskeansamling som uppstår efteråt har lagt sig.

Hur mycket fett ska man ta bort vid en fettsugning?

Det finns ingen exakt volym som bör tas bort vid operation men det är ovanligt att mer än 1–2 liter avlägsnas.

Hur långe håller resultaten?

Resultaten efter en fettsugning är generellt sett långvariga, det vill säga om man bibehåller en hälsosam vikt efter operation.

Vad kostar en fettsugning?

Massage efter fettsugning

Att massera det behandlade området efter operationen kan underlätta läkningen men du bör rådgöra med din läkare innan du ger dig på detta. Massage kan exempelvis hjälpa blodcirkulationen och hjälpa till med läkprocessen.

Vem ska utföra operationen?

En fettsugning bör endast utföras av legitimerad läkare med specialistutbildning. Den som utför operationen kan i grunden vara plastikkirurg, hudläkare, eller gynekolog.

Hur hittar man en klinik?

Letar du efter en klinik som utför fettsugning så kan vi på Beutly hjälpa dig.

Hur farligt är en fettsugning?

Som vid alla omfattande operationer innefattar fettsugning en del risker, tex kraftig blödning eller komplikationer till följd av nedsövning. Ju mer omfattande ingreppet är desto större är riskerna. Rådgör alltid med läkare. Nedan har vi listat några möjliga biverkningar:

 • Ojämnheter: Efter utförd operation finns det risk för ojämn fettfördelning och det behandlade området kan upplevas knöligt. Detta kan bli permanent. Det finns även risk för oelastisk hud eller dålig läkningsprocess.
 • Vätskeansamling: Efter operationen kan det uppstå så kallat ödem, det vill säga vätskeansamlingar i kroppen. Det kan bli nödvändigt att avlägsna vätskan manuellt.
 • Domningar: På grund av nervbortfall kan det uppstå känselbortfall i det behandlade området. I de flesta fall är detta tillfälligt men kan bli permanent.
 • Infektion: Som vid alla omfattande operationer finns det alltid risk för infektion.
 • Punktering av inre organ: Om operationen utförs fel och exempelvis kanyler sticks in för långt kan detta i värsta fall punktera och allvarligt skada inre organ.
 • Emboli: Fett emboli innebär att fettbitar som lossnar vid ingreppet flyttar sig runt i kroppen som kan blockera blodkärl, lägga sig vid lungorna eller hjärna. Detta är ett akut tillstånd.
 • Njur- och hjärtproblem: Operationen påverkar kroppens vätskenivåer vilket i vissa fall kan få negativa verkningar på hjärta och njurar.
 • Toxisk reaktion mot bedövningsmedel – Det finns alltid risker relaterade till nedsövning.

Riskgrupper:

Om du exempelvis lider av diabetes, nedsatt immunförsvar eller hjärt-kärlsjukdomar eller högt blodtryck kan du vara extra benägen för att råka ut för ovan listade komplikationer.

Ärr efter fettsugning:

Om operationen utförs korrekt brukar det i de allra flesta fall bli endast väldigt små ärr. Snitten vid fettsugning brukar vara små, runt 3 millimeter.

Olika metoder:

Det finns olika metoder för hur man utför en fettsugning men gemensamt för alla metoder är att man på något sätt lösgör fettet och avlägsnar det från kroppen. Vilken metod som används beror delvis på vilket område som ska behandlas men även dina individuella förutsättningar. Nedan har vi listat några av de metoder som finns:

 • Klassisk fettsugning – enligt ovan beskrivna metod där fettet avlägsnas genom ett rör.
 • Våt fettsugning – innebär att man utför fettsugningen genom att injicera vätskor i kroppen.
 • Fettsugning med laser
 • Fettsugning med ultraljud
 • Fettsugning med radiovågor

Gör det ont?

Det kirurgiska ingreppet vid en fettsugning sker oftast under nedsövning och därmed gör det inte ont. Det är dock vanligt att känna smärta efter avslutad operation. Hur ont det gör efteråt och hur länge som smärtan håller i sig beror mycket på vilket område som operationen har utförts på. Det är vanligt med ömhet, blåmärken och svullnad kring det behandlade området. För att minimera smärta efter operationen kan du exempelvis ta smärtstillande, använda kompressionsplagg och dricka mycket vätska. Det viktigaste är egentligen att du tar det lugnt efter utförd operation och tar återhämtningen på allvar.

Hur vanligt är ingreppet?

Fettsugning är ett oerhört vanligt kirurgiskt ingrepp och i USA sker det cirka 400 000 fettsugningar varje år. De vanligaste områden där operationen utförs är buk, rumpa, lår, haka, knän, överarmar, rygg och vader.

Att göra en fettsugning utomlands

Det är många som tittar på resor till exempelvis Thailand eller Litauen för att utföra fettsugning. Anledningen till detta är att man kan spara pengar på operationen om den utförs utanför Sverige. Det är viktigt att titta upp så det är en seriös och säker klinik som operationen utförs på.

Inget som står på denna sida bör anses som medicinsk rådgivning. Innan du bestämmer dig för att göra en behandling/operation ska du alltid rådgöra med legitimerad sjukvårdpersonal.

https://www.netdoktor.se/
https://www.plasticsurgery.org/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fettsugning
https://www.aocd.org/