Belkyra

Injektionsbehandling mot dubbelhaka

På denna sida kan du läsa om Belkyra. Hos oss på Beutly kan du boka denna behandling på salonger över hela Sverige.
Boka Konsultation/tid för behandling
Beutly är en portal där du kan boka hud- och skönhetsbehandlingar. Vi samarbetar med salonger över hela Sverige. För att boka tid eller konsultation kontaktar du oss via formuläret uppe till höger.
Belkyra
En behandling med Belkyra kostar cirka 9000 kronor. Priset varierar lite mellan våra salonger och för aktuella priser på din ort kan du kontakta oss via formuläret uppe till höger.

Vad är Belkyra

Belkyra-behandling är en icke kirurgisk behandling som primärt används för att bli av med fett under hakan/dubbelhaka. Resultaten av behandlingen är en mer definierad käklinje och tydligare nackprofil. Belkyra injiceras genom en så kallad subkutan injektion, det vill säga en injektion i underhudsfettet. Där verkar ämnet genom förstöra fetceller.

Ämnet Belkyra är en deoxylkolsyra, vilket är ett ämne som bryter ned fettceller och förekommer naturligt i kroppen. Vid behandling används en syntetisk veriant av detta ämne. Belkyra är en av de ledande behandlingarna för att behandla dubbelhaka och ett ej kirurgiskt alternativ till fettsugning eller ansiktslyft.

Belkyra mot Dubbelhaka

Vad kostar Belkyra?

En behandling med Belkyra kostar cirka 9000 kronor.

Belkyra injektionsbehandling

Hur utförs behandlingen?

Belkyra är en injektionsbehandling som endast bör utföras av legitimerad sjukvårdspersonal som har genomgått en specialist utbildning. Behandling utförs genom en serie injektioner, upp till 20 per behandling. En behandling pågår i cirka 15 minuter.

Hur många behandlingar krävs det för resultat?

Det kan krävas flera behandlingar för att uppnå önskade resultat. Vanligtvis krävs det mellan två och sex behandlingar. Hur många behandlingar som krävs beror i stort på hur mycket fett patienten har. Man bör vänta cirka sex veckor mellan behandlingarna.

Hur länge håller resultaten av behandlingen?

När önskade resultat med behandlingen har uppnåtts är dessa bestående.

Bieffekter/risker med behandlingen

De flesta patienter upplever svullnad i det behandlade området efter avslutad behandling. Det är även vanligt att man får blåmärken från injektionerna. Svullnaden brukar avta efter cirka fem dagar. Vanliga bieffekter är svullnad, rodnad, domnad, blåmärken och smärta i det behandlade området. Andra bieffekter som kan uppstå är även svårigheter att svälja och tillfälliga nervskador i ansiktet som kan leda till ojämnt leende. Om behandlingen utförs fel, genom till exempel ytliga injektion eller om ämnet har injicerats i blodkärl kan det leda till att sår uppstår och nekros.

Belkyra eller Kybella?

Hur bra är Belkyra behandlingen?

Belkyra brukar ge bra resultat för dem som önskar en tydligare käklinje. Behandlingen är däremot inte avsedd för att strama huden, vilket innebär att det inte är en optimal behandling mot exempelvis kalkonhals. Resultaten efter en behandling är högst individuella och beror till stort på dina egna förutsättningar.

Att bli av med sin dubbelhaka på andra sätt

Många är besvärade av sin dubbelhaka och den kan få en att känna sig äldre än man faktiskt är. För en del räcker det inte med viktminskning och träning för att den ska försvinna. Anledningar till att dubbelhakan uppstår kan vara ålder, genetiska förutsättningar och viktpendlande. Alternativa behandlingar för att bli av med sin dubbelhaka innefattar ansiktslyft, trådlyft och fettsugning. Belkyra är ett ej kirurgiskt alternativ till dessa behandlingar.

Hur ont gör en Behandling?

Enligt patienter som har provat både Belkyra och Botox, är Belkyra den mer smärtsamma av dessa två. Behandlingen upplevs som obehaglig för många och smärtan kan fortsätta i några dagar efteråt.

Belkyra eller Kybella?

Belkyra och Kybella är egentligen samma behandling men under två olika namn. Det två benämningarna är egentligen olika varumärken som av deoxylkolsyran som injiceras. Behandlingen går ofta under benämningen Kybella i USA, därav förvirringen.

Vem bör inte göra en behandling?

Om du är allergisk mot själva ämnet eller något av innehållet är du inte en lämplig kandidat för Belkyra. Detta innefattar natriumklorid, saltsyra, vattenfritt dinatriumfosfat, natrium­hydroxid eller vatten för injektionsvätskor. Du bör inte utföra behandlingen om du är havande eller ammar. Du får heller inte ha en infektion i det område som ska behandlas. Innan behandlingen bör du även undersöka att dubbelhakan inte har andra anledningar som till exempel att sköldkörteln är förstorad. Kraftigt överviktiga människor och de som lider av BDD ska ej behandlas.

OBS: Det är viktigt att din behandlare är mån att fråga om hur du mår vid VARJE behandlingstillfälle.

För mer info om belkyra besök: www.fass.se  

Boka Konsultation

Inget som står på denna sida bör anses som medicinsk rådgivning. Innan du bestämmer dig för att göra en behandling ska du alltid rådgöra med legitimerad sjukvårdpersonal.