Belkyra

Boka Belkyra behandling

Beutly är en portal där du kan boka hud och skönhetsbehandlingar över hela Sverige. Vi gör det lätt att jämföra priser och att hitta en salong som utför den behandling som du letar efter.

Lär dig mer om Belkyra eller hjälp oss hitta en salong nära dig!

jämför kliniker
Belkyra

Allt om belkyra

Vad är Belkyra

Belkyra är ett naturligt förekommande ämne i kroppen som bryter ned fettceller. Vid en injektionsbehandling med Belkyra används en syntetisk variant av detta ämne, som injiceras i kroppen med huvudsakligt syfte att behandla dubbelhaka. Belkyra är en av de ledande behandlingarna för att behandla dubbelhaka och ett icke-kirurgiskt alternativ till både fettsugning eller ansiktslyft. Vid behandlingen injiceras ämnet Belkyra i underhudsfettet under hakan. Där verkar ämnet genom förstöra fettceller. Resultatet av behandlingen är en mer definierad käklinje och tydligare nackprofil.

Belkyra mot Dubbelhaka

Vad kostar en behandling med Belkyra?

En behandling med Belkyra kostar cirka 9000 kronor.

Belkyra injektionsbehandling

Hur utförs behandlingen?

Belkyra är en injektionsbehandling som endast bör utföras av legitimerad sjukvårdspersonal som har genomgått en specialist utbildning. Behandlingen utförs genom en serie injektioner, upp till 20 per behandling. En behandling pågår i cirka 15 minuter.

Hur många behandlingar krävs det för resultat?

Det kan krävas flera behandlingar för att uppnå önskade resultat. Vanligtvis krävs det mellan två till sex behandlingar. Hur många behandlingar som krävs beror i stort på hur mycket fett patienten har. Det bör gå iallafall cirka sex veckor mellan behandlingarna.

Hur länge håller resultaten av behandlingen?

När önskade resultat med belkyra-behandlingen har uppnåtts så är dessa bestående.

Bieffekter/risker med behandlingen

De flesta patienter upplever svullnad i det behandlade området efter avslutad behandling. Det är även vanligt att man får blåmärken från injektionerna. Svullnaden brukar avta efter cirka fem dagar. Vanliga bieffekter är svullnad, rodnad, domnad, blåmärken och smärta i det behandlade området. Andra bieffekter som kan uppstå är även svårigheter att svälja och tillfälliga nervskador i ansiktet som kan leda till ett ojämnt leende. Om behandlingen utförs fel, genom till exempel ytliga injektion eller om ämnet har injicerats i blodkärl kan det leda till att sår uppstår och nekros.

Belkyra eller Kybella?

Hur bra är Belkyra behandlingen?

Belkyra brukar ge bra resultat för dem som önskar en tydligare käklinje. Behandlingen är däremot inte avsedd för att strama åt huden, vilket innebär att det inte är en optimal behandling mot exempelvis kalkonhals. Resultaten efter en behandling är högst individuella och beror till stort på dina egna förutsättningar.

Att bli av med sin dubbelhaka på andra sätt

Många är besvärade av sin dubbelhaka och den kan få en att känna sig äldre än man faktiskt är. För en del räcker det inte med viktminskning och träning för att dubbelhakan ska försvinna. Anledningar till att dubbelhaka uppstår kan vara ålder, genetiska förutsättningar och viktpendlande. Alternativa behandlingar för att bli av med sin dubbelhaka innefattar ansiktslyft, trådlyft och fettsugning. Belkyra är ett ej kirurgiskt alternativ till dessa behandlingar.

Hur ont gör en Behandling?

Enligt patienter som har provat både Belkyra och Botox, är Belkyra den mer smärtsamma av dessa två. Behandlingen upplevs som obehaglig för många och smärtan kan fortsätta i några dagar efteråt.

Belkyra eller Kybella?

Belkyra och Kybella är egentligen samma behandling men under två olika namn. Det två benämningarna är egentligen olika varumärken av deoxylkolsyran som injiceras under hakan. Behandlingen går ofta under benämningen Kybella i USA, därav förvirringen.

Vem bör inte göra en behandling?

Om du är allergisk mot själva ämnet eller något av dess innehåll är du inte en lämplig kandidat för Belkyra. Detta innefattar natriumklorid, saltsyra, vattenfritt dinatriumfosfat, natrium­hydroxid eller vatten för injektionsvätskor. Du bör inte utföra behandlingen om du är havande eller ammar. Du får heller inte ha en infektion i det område som ska behandlas. Innan behandlingen bör du även undersöka att dubbelhakan inte har andra anledningar som till exempel att sköldkörteln är förstorad. Kraftigt överviktiga människor och de som lider av BDD ska ej behandlas.

OBS: Det är viktigt att din behandlare är mån att fråga om hur du mår vid VARJE behandlingstillfälle.

För mer info om belkyra besök: www.fass.se  

Inget som står på denna sida bör anses som medicinsk rådgivning. Innan du bestämmer dig för att göra en behandling/operation ska du alltid rådgöra med legitimerad sjukvårdpersonal.