Rumplyft med Brazilian butt lift

Beutly är en portal där du kan boka hud och skönhetsbehandlingar över hela Sverige.

OBS: Du ska vara medveten om att Brazilian butt lift är en av de plastikoperationer som har allra högst risk för dödlighet. Enligt en rapport släppt av Aesthetic Surger 2017 inträffar dödsfall 1-2 gånger per 6000 operationer. Innan du bestämmer dig för att boka denna operation bör du verkligen fråga dig om det är värt risken (Källa 6).
Vad kostar ett Brasilianskt rumplyft?

Allt om Brazilian butt lift

På den här sidan kan du läsa om Brazilian butt lift. Nedan ser du en sammanställning av de rubriker som återfinns i denna artikel. Använd snabblänkarna nedan för att hoppa direkt till respektive avsnitt.

Vad är ett Brasilianskt rumplyft?

Ett Brasilianskt rumplyft (på engelska Brazilian butt lift) är en skönhetsoperation där skinkornas storlek förstoras helt utan implantat. Istället för att använda rumpimplantat lyfts rumpan med hjälp av en fettransplantation. Detta innebär att fett förflyttas från andra delar av kroppen, såsom höfterna, låren, buken eller ryggen för att sedan injiceras in i rumpan. Ett Brasilianskt rumplyft innefattar därmed både en rumpförstoring och en fettsugning.

OBS: Du ska vara medveten om att Brazilian butt lift är en av de plastikoperationer som har allra högst risk för dödlighet. Enligt en rapport släppt av Aesthetic Surger 2017 inträffar dödsfall 1-2 gånger per 6000 operationer. Innan du bestämmer dig för att boka denna operation bör du verkligen fråga dig om det är värt risken (Källa 6).

Brasilianskt rumplyft || före och efter

Vad kostar ett rumplyft?

För att ge ett genomsnittligt pris så kostar ett Brazilian butt lift från runt 40 000 kronor. Priset beror i stort på vilken klinik som operationen utförs på.

Rumpförstoring – före och efter

Se bild för resultat av en rumpförstoring med Brasilianskt rumplyft. Resultaten innefattar en tydligt kurvigare underkroppskontur.

Hur fungerar ett Brasilianskt rumplyft?

Innan du utför själva ingreppet ska patienten ha konsultation med en legitimerad läkare med erfarenhet av att utföra ingreppet. Enligt svensk lag krävs en konsultation sju dagar innan operationen för att ge patienteten skälig betänketid. Detta krävs för alla plastikoperationer och de kliniker som utför en operation mindre än sju dagar efter konsultation bryter mot lagen. Under konsultationen kommer du och din läkare att exempelvis gå igenom:

  • Om dina förväntningar är realistiska.
  • Hur dina individuella förutsättningar ser ut för att det ska bli en lyckad operation.
  • De risker som operationen medför.

Själva operationen börjar med en fettsugning där kirurgen kommer att avlägsna fett från exempelvis buk, höfter eller lår. Fettet som avlägsnas under fettsugning kommer att processas för att sedan injiceras i skinkorna.

Vad ska man tänka på efter operationen?

Denna typ av rumpförstoring utförs under narkos vilket innebär att du kommer vara trött efter avslutad operation. Du bör därför ha någon person som kan hjälpa dig hem efteråt. Efter avslutad behandling ska du bära kompressionsplagg dygnet runt i ett par veckor. Du kommer att kunna återgå relativt fort till dina vardagliga sysslor men tyngre fysisk träning bör undvikas under de efterföljande veckor.

Risker med operationen

Innan operationen genomförs ska din läkare grundligt gå igenom de risker som operationen innefattar.

Ett Brasilianskt rumplyft innebär ett omfattande kirurgiskt ingrepp och därmed medför operationen risker. Som vid alla plastikoperationer som utförs under narkos finns det risk för komplikation vid nedsövning. Det finns även risk för blödning, svullnad, infektion och obehag. Risker innefattar även fula ärr till följd av infektion eller ”klumpar” under huden.

Operationen innebär både en fettsugning och en fettinjektion. Det finns därför risk för att kroppen har svårt att ta upp det injicerade fettet. En viss del av fettet kommer att brytas ned av kroppen men om denna andel blir stor kan det behövas ytterligare ingrepp för att uppnå önskade resultat.

En annan allvarlig risk med operationen är fettemboli, det vill säga att fettproppar som hamnar i blodomloppet. Detta kan ske om fettet injiceras felaktig och hamnar i blodkärlen. Om detta sker kan det få dödligt utfall.

”Det som är farligt med Brazilian butt lift är flera saker. Man gör omfattande fettsugningar som ger vätskebalansrubbningar. Men den största problematiken är att när man sprutar in fettet kan man komma för djupt, ner i muskellagret. Där finns det en risk att fettet istället går in i vensystemet och man kan drabbas av propp.” – Citat från läkare med erfarenhet av BBL – (Källa 7)

En annan risk är självklart att du som patient inte blir nöjd med resultatet av operationen.

Är brasilianskt rumplyft farligt?

Många frågar sig om ett brasilianskt rumplyft är farligt? Svaret på denna fråga är: Ja, i värsta fall kan operationen få en dödlig utkomst. Antalet personer som avlider till följd av operationen är 1 på 3000. Om operationen utförs fel och fett injiceras på ett inkorrekt sätt kan fettet färdas till exempelvis lungor och därmed skapa andningsbesvär vilket kan bli livshotande (2). I media har det bland annat uppmärksammats en rad dödsfall som en följd på operationen under de senaste åren.

Hur fungerar Brasilianskt rumplyft?

Gör det ont

Själva operationen kommer att utföras under narkos men det är vanligt att det behandlade områdena är ömma och gör ont efter operationen.

Varför ska man göra ett Brasilianskt rumplyft?

Rumpans form och kontur bestäms till stor del av genetiska faktorer. Din underkroppskontur bestäms av hur din skelettsstruktur formad samt hur din kropp lagrar fettdepåer. Trots livsstilsfaktorer som träning och sund kost kan det därför vara svårt att uppnå en rumpa med volym. Detta är anledningen till att många väljer att göra ett Brasilianskt rumplyft?

Operationen kan hjälpa dig som vill ändra underkroppenskontur och uppnå en kurvigare figur. Operationen kan ge dig en mer estetiskt tilltalande balans mellan över och underkropp.

Vem bör utföra operationen?

Operationen ska utföras av en erfaren plastikkirurg. En skicklig kirurg kan förändra hela den nedre delen av kroppens proportion med hjälp av ett Brasilianskt rumplyft.

Vad är ett Brasilianskt rumplyft?

När ser man resultat efter operation?

De slutgiltiga resultaten efter ett Brasilianskt rumplyft ses inte förens efter cirka sex månader.

Rumpförstoring med fillers

Det går att utföra en rumpförstoring utan operation genom att exempelvis injicera fillers i skinkorna. Detta sker på ungefär samma sätt som när fillers med hyaluronsyra används i ansiktet. Resultaten av ett Icke kirurgisk buttlift med hjälp av bodyfillers håller i upp till två års tid.

Rumpförstoring med fett

En fördel med ett stusslyft där kroppens eget fett används är att det finns mindre risk att kroppen avvisar fettet. När kroppens eget fett används är syftet inte att endast förstora rumpan utan att även skulptera om underkroppens struktur och formen. Fett transplanteras från låren, love-handles eller rygg för att sedan injiceras i bakdelen med syfte att framhäva den.

Rumpförstoring med implantat?

Fördelen med ett brasilianskt rumplyft kontra ett rumplyft som innefattar implantat är att man kan uppnå en större rumpvolym utan att operera in främmande objekt i kroppen. Resultaten av ett brasilianskt rumplyft brukar se mer naturliga ut gentemot en operation som involverar implantat. Med hjälp av ett brasilianskt rumplyft blir rumpan förstorad med hjälp av kroppens eget fett.

En patient som har för lite fett på kroppen kan däremot vara en dåligt lämpad kandidat för operationen och då kan implantat vara ett bättre alternativ för att öka volym i skinkorna.

Varför heter det Brasilianskt rumplyft?

Operationen pionjär Ivo Pitanguy var från Brasilien. Det är därför som operationen kallas för ett Brasilianskt rumplyft.

Att göra operationen utomlands

Många som gör det Brasilianska rumplyftet åker utomlands för att göra operationen. Länder som exempelvis Turkiet eller Litauen är vanliga destinationer. Anledningen till att många åker utanför Sveriges gränser för att utföra operationen är att prislappen blir lägre jämfört med svenska kliniker. Om operationen exempelvis utförs i Litauen ligger prisbilden på runt 30 000 SEK. Du bör däremot vara extremt försiktig när du väljer en klinik utomlands. Det finns rapporterade dödsfall då operationen har utförts i exempelvis Turkiet.

Inget som står på denna sida bör anses som medicinsk rådgivning. Innan du bestämmer dig för att göra en behandling/operation ska du alltid rådgöra med legitimerad sjukvårdpersonal.

1: Estetikcentrum. se
2: Healthline. com/health/brazilian-butt-lift#side-effects
3. Allure. com /story/non-surgical-butt-lift
4. wikipedia. org/wiki/Buttock_augmentation
5. https://www.gp.se/livsstil/h%C3%A4lsa/trenden-med-rumplyft-har-orsakat-en-rad-d%C3%B6dsfall-1.14978236

6. https://www.nytimes.com/2021/08/19/style/brazillian-butt-lift-bbl-how-much-risks.html

7. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sara-gjorde-brazilian-butt-lift-hamnade-pa-intensiven-det-luktade-dod